Fiaskot föder bara förlorare

Hemkommen från Köpenhamn försöker jag samla ihop intrycken, det råder inget tvivel om att det är ett tragiskt misslyckande att inte kunna enas om ett avtal som skulle kunna rädda klimatet. De viktigaste uppgifterna är inte lösta En historisk möjlighet gått till spillo. För att nå tvågradersmålet krävs att världen minskar utsläppen radikalt redan nu, detta kommer knappast att ske.

Men det är också ett misslyckande för världssamfundets förmåga att lösa gemensamma utmaningar. Färre och färre kommer sätta sin tilltro till globala lösningar på globala problem. Och tyvärr kommer andra arenor bli viktigare än FN systemet för att lösa gemensamma utmaningar. En utveckling som kommer slå hårdast mot små länder som Sverige.

Det är naturligtvis lätt at vara efterklok, men det är uppenbart att det begåtts flera avgörande misstag av såväl den svenska regeringen som det danska ordförandeskapet. Genom att prata ner förväntningarna och öppna för ett icke bindande avtal har möjligheterna att få fram ett avtal undergrävts. EU underskattade också den växande förtroendeklyftan mellan de fattiga och rika länderna. För lite har gjorts för att överbrygga motsättningar och underlätta förhandlingarna, fortsätter

Vi har inte råd at vänta ett år bara för at då ta ännu ett av dessa ändlösa ”första steg”. En historisk möjlighet är försvunnen, nu krävs det nya ansträngningar för att klara klimatutmaningen, det måste vara slut på utpekandet av alla andra som problem och början på handling och ett nytt ledarskap.

3 kommentarer:

Anonymous said...

Good dispatch and this fill someone in on helped me alot in my college assignement. Thank you as your information.

Anonymous said...

Well I agree but I about the list inform should prepare more info then it has.

Anonymous said...

1000 facebook likes
buy facebook likes

http://www.columbusneighborhoods.org/content/irs-recognizes-columbus-hilltop-neighborhood-vita-program-volunteers http://bradpaisley.com/tour/nashville-tn-cma-fest-2011-06-09
get facebook likes buy facebook likes facebook likes
My computer has been REALLY slow lately. Both the internet and the desktop are annoyingly slow. It's a PC and it's not new, but I'm not sure how old it is. We've had it for 3 years and before that, my aunt had for at least 4 years. I defragment it and do the disk cleanup regularly. And it has a lot of free memory left (it's like 75% of the computer's total memory is free). I have an up-to-date anti-virus program on it (BitDefender), and it runs scans on it, and has NEVER found a virus. All of the fire-walls are up and running. What could be wrong with my computer?? Please help!! *Thanks!*

facebook likes 1000 facebook likes [url=http://1000fbfans.info]facebook likes [/url] 1000 facebook likes

Template by - Abdul Munir | Daya Earth Blogger Template